Co możemy robić by wpłynąć na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkaniia -  artykuł przypominający o sposobach na oszczędzanie prądu , gazu i wody.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-oszczedzac-energie

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą sposobu obliczania opłaty za śmieci od lutego 2023 r. – wyłącznie od osób (Uchwala NR LXIII/1631/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty) a tym samym możliwością częściowego zwolnienia z opłat rodzin posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY, prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni tych z Państwa, którzy mają w Spółdzielni zgłoszone co najmniej 5 osób oraz KARTĘ DUŻEJ RODZINY celem zweryfikowania uprawnienia do zastosowania ulgi.

Prosimy o zabranie ze sobą ważnej karty oraz dokumentu tożsamości.

Z uwagi na to, że zmiana obowiązuje od 01.02.2023 r. prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Załączniki:
Pobierz plik (śmieci 2023.pdf)Zmiana opłat za wywóz smieci 2023[ ]117 kB204 Pobieranie
Pobierz plik (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia - opdady komunalne 02.2023.pdf)Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia - opdady komunalne 02.2023.pdf[ ]171 kB220 Pobieranie

Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o podwyżkach opłat za wywóz odpadów. Od lutego 2023r. każda osoba mieszkająca we Wrocławiu płacić będzie za wywóz śmieci 41,24 złotych miesięcznie. Stawka dotyczy wywozu odpadów posegregowanych.

Ulegnie zmianie dotychczas stosowany system liczenia opłat od m 2 lub osób. W nowym opłaty liczone będą  tylko od osób .

 

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB Z DNIA 15.12.2022 R.

TARYFA CIEPŁA - FORTUM
       
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość stawek Podwyżka
Grupa Z111
Opłata stala za usługi przesyłowe zł/MW/rok 48 627,24 8,66%
rata miesięczna 4 052,27 8,66%
Opłata zmienna przesyłowa zł/GJ  16,08 7,70%