PLAN DYŻURÓW

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GĄDÓW"

 W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej SM"Gądów" jakie odbyło się w dniu 29.01.2019 roku, Rada Nadzorcza poinformowała o nowej formie spotkań z członkami Spółdzielni :

- nie będą wyznaczane jak dotychczas dyżury członków Rady i terminy spotkań,

- członek Spółdzielni zainteresowany spotkaniem informuje o tym sekretariat Spółdzielni wraz z określeniem tematu spotkania,

- członek Spółdzielni może poprosić o kontakt z wybranym przez siebie członkiem Rady,

- jeżeli członek nie dokona takiego wyboru zostanie skontaktowany z członkiem Rady reprezentujacym jego region,

- termin spotkania ustalony zostanie pomiędzy Spółdzielcą a członkiem Rady Nadzorczej.