Godziny pracy Spółdzielni:

poniedziałek, wtorek, środa  godz. 7.00 - 15.00
czwartek godz. 7.00 - 17.00

piątek godz. 7.00 - 13.00

Dział Czynszów :

poniedziałek, wtorek,środa w godz. 8.00 - 13.00 
czwartek w godz. 8.00 - 16.00

piątek w godz. 8.00 - 12.00

Dyżury członków Zarządu w sprawie skarg i wniosków:

Dyrektor Spółdzielni

czwartki w godz, 14.00 -16.00

Główny Księgowy

czwartki w godz. 14.00 - 16.00