Załączniki:
Pobierz plik (Biuletyn listopad.pdf)Biuletyn informacyjny listopad 2015[Zmiana organizacji ruchu na naszym osiedlu.]265 kB784 Pobieranie

W związku licznymi telefonami w sprawie nowych znaków drogowych jakie pojawiły się na terenie naszej Spółdzielni, Zarząd SM"Gądów" informuje, iż rozpoczęte zostały działania zmierząjace do zmiany organizacji ruchu  drogowego i parkowania.Ustawione znaki nie mają jeszcze mocy prawnej. Zostały umocowane w ostatnich dniach na nasze zlecenie, przez firmę Rotomat i zostaną zakryte jako nieobowiązujące do czasu wejścia w życie.

O celach i zamierzeniach Spóldzielni prowadzących do uporządkowania ruchu drogowego oraz o  nowych zasadach parkowania mieszkańcy byli poinformowani w Biuletynie Informacyjnym jaki został doręczony w listopadzie 2015 roku.

Planowany termin uruchomienia programu zmian to drugie półrocze 2016 roku.

W załączeniu treść biuletynu informacyjnego

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi prawnych podstaw ewidencjonowania i wykorzystywania środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym, SM "Gądów" informuje, iż działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej zamieszczamy  treść odpowiedzi na interpelacje poselską, dotyczącą tej sprawy.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra -
na zapytanie nr 4299
w sprawie rozliczania funduszu remontowego w spółdzielniach mieszkaniowych, na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Tucholi.

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na zapytanie pana posła Jarosława Katulskiego, nr SPS-024-4299/13, z dnia 9 maja br., w sprawie rozliczania funduszu remontowego w spółdzielniach mieszkaniowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Załączniki:
Pobierz plik (Odp. na pismo w sprawie opłaty za dźwig.pdf)Odp. na pismo w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów eksploatacji wind.[Odpowiedz Rady Nadzorczej SM "Gądów"]289 kB834 Pobieranie

W związku z pismem jakie wpłynęło do Rady Nadzorczej i zawartym w nim żądaniem wprowadzenia zmian sposobu rozliczania kosztów eksploatacji wind, RN SM"Gądów" zapoznaje członków spółdzielni ze swoim stanowiskiem.

 

 

 

Mając na uwadze pytania jakie wpływają do Spółdzielni dotyczące różnic we wskazaniach wodomierzy (tzw. woda niezbilansowana) poniżej przedstawiamy artykuł poruszający ww. problem.

Rozliczanie zużycia wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, systematycznie narasta problem niedoborów jakie muszą pokrywać zarządcy nieruchomości przy rozliczaniu się z dostawcami wody - zakładami wodociągowymi. Problem niedoborów powstaje z faktu rozliczania się zarządcy z mieszkańcami na podstawie indywidualnych liczników mieszkaniowych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku. Powstały ujemny bilans oczywiście muszą pokryć mieszkańcy danego budynku i tu powstaje prawdziwy problem dla zarządcy. Z czego biorą się te różnice? Jak im przeciwdziałać? Jakim kluczem rozliczać mieszkańców? Pod jakim tytułem dopisać opłatę do obciążeń czynszowych? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Wrocław 27.02.2012 r.

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” informuje, iż w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z operatorami sieci kablowych w celu wyłonienia operatora, który będzie dostarczał dla Państwa sygnał telewizji cyfrowej naziemnej. Ostrzegamy Państwa, iż żadna firma nie jest upoważniona przez Spółdzielnię do oferowania swoich usług a zwłaszcza do pobierania jakichkolwiek zaliczek.

S.M. „Gądów” prowadzi rozmowy i dąży do rozwiązania sprawy w skali całego osiedla a nie z punktu widzenia indywidualnych mieszkańców.

Jednocześnie zwracamy uwagę na nie otwieranie drzwi wejściowych osobom obcym oraz dokładne zamykanie drzwi do mieszkań gdyż w ostatnim czasie zdarzają się kradzieże zwłaszcza w godzinach rannych.