Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gądów" we Wrocławiu informuje,że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia :

 

Adres ul. Kwiska 41 – 43
Powierzchnia [m2]  -  7,01
Rodzaj budynku mieszkalno – użytkowy
Lokalizacja wysoki parter, wejście z korytarza
Instalacje CO, elektryczna, wod-kan. (wc wspólne dla wszystkich najemców)

 

• Działalność prowadzona w lokalach nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy;
• W lokalach obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i urządzeń mogących powodować iskrzenie lub w inny sposób przyczynić się do powstania pożaru;
• Szczegółowych informacji udziela Dział GZM (pok. 11) w godzinach pracy Spółdzielni tel. 71 351 57 68 lub 71 351 40 18 wewn. 42.