Organy Statutowe Spółdzielni

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Region I

ul. Małopanewska 1-3, 5-7, ul. Kłodnicka 3-5, 7-9, ul. Kwiska 2-8, ul. Kwiska 10-16, 2a-8a, 10a-16a, ul. Legnicka 74-100.

Region II

ul. Kłodnicka 27-45, ul. Legnicka 118-128, 130-140, 142-156.

Region III

ul. Na Ostatnim Groszu 10-12, 14-16, 28-34, 36-46, 48-52, 54-56, 66-76, 84-86.

Region IV

ul. Kwiska 11-13, 15-21, 23-33, 35-39, 41-43, 45-51, 53-63.

Region V

ul. Bystrzycka 57-63, 65-67, 69-69a, 71-71a, 73-83, ul. Na Ostatnim Groszu 58-64, 78-82, 88-94, 96-106.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Spółdzielni