Załączniki:
Pobierz plik (Polityka prywatności.pdf)Dane osobowe - polityka prywatności[ ]1111 kB820 Pobieranie

Szanowni Mieszkańcy

 W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gądów" przekazuje informacje o tym w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa.

.

 

 

Polityka prywatności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” ul. Na Ostatnim Groszu 24 ,  54-207 Wrocław.

 

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych - Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” z siedzibą ul. Na Ostatnim Groszu 24 we Wrocławiu, wykonując swoje obowiązki administratora danych osobowych osób fizycznych będących członkami Spółdzielni oraz osób fizycznych (osób trzecich), będących podmiotami praw spółdzielczych do lokalu mieszkalnego stosownie do art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje:

1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” jest administratorem Pani / Pana danych osobowych.

2) Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o ustawy: O spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. 2013/1222 tj. , Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017/1560), Kodeks cywilny (Dz.U 2017/459 tj.), Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018/155 tj.), statut Spółdzielni.

3) Dane osobowe pobierane są zgodnie z zasadami minimalizacji wyłącznie w celach wynikających z wyżej wymienionych aktów prawnych.

4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” przetwarza dane osobowe wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach powołanych w pkt.2 nie pomijając obowiązków w przedmiocie archiwizacji.

5) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadą uwzględnienia ochrony danych i prywatności, na każdym etapie tworzenia oraz istnienia technologii obejmujących ich przetwarzanie oraz minimalizacją ryzyka wystąpienia incydentu.

6) Właściciel danych osobowych ma prawo do zapoznania się z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora w każdym czasie, może w tym celu wykorzystać wniosek załączony do informacji.

7) Właścicielowi danych osobowych służy prawo do aktualizowania danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany w każdym czasie, może w tym celu wykorzystać dokument oświadczenia o zmianę danych osobowych.

8) Podmiotowi danych osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych służy prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach powstaje podstawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych?

Z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych można skorzystać gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się podmiot danych się znalazł,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a ten wygasł,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przepisy prawa będące podstawą tego przetwarzania wygasły, zmienił się ich zakres,
  • dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę a ta doznała modyfikacji.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

9) Dane osobowe są udostępniane w granicach określonych prawem organom administracji publicznej, sądom, policji, komornikom sądowym oraz podmiotom przetwarzającym, których działalność jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie zawsze odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ramach umów powierzenia ( art.28 RODO).

10) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” przechowuje dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółdzielnia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11) Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie przetwarzamy danych automatycznie ( w tym przez profilowanie).

12) Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest p. Małgorzata Czartoryska.

W razie konieczności prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 519-375-959

 

                                                                                                                                                      Prezes Zarządu SM „Gądów”

                                                                                                                                                           Robert Sosnowski