Internetowe Konto Lokatora

Dostęp do okna logowania Internetowej Obsługi Kontrahenta

Wrocław, 12.09.2011 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” uprzejmie informujemy, wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni o możliwości korzystania z tzw. Konta Lokatora za pośrednictwem internetu.

Uwaga !!!
Podczas zmiany hasła należy pamiętać o tym, że :
Hasło powinno zawierać co najmniej 7 znaków ( nie więcej niż 16) w tym litery i cyfry.
Nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, ś, itp)

Internetowe Konto Lokatora - IKL umożliwia dostęp do:

  • składników naliczeń czynszowych,
  • salda konta czynszowego,
  • podawania odczytów wskazań wodomierzy,
  • zgłaszania usterek i awarii
  • ogłoszeń Spółdzielni

Aby uzyskać dostęp do IKL należy zgłosić się osobiście do:
Działu Członkowskiego
ul. Na Ostatnim Groszu 24 pokój 9,
tel : 71 351-57 - 68 w. 243

celem złożenia wypełnionego formularza aktywacji usługi „Internetowego Konta Lokatora” (przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania IKL).

Z-ca dyrektora ds. technicznych

Kazimierz Janicki