Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” informuje, że z dniem 14.05.2024 r. zostaną rozpoczęte prace związane z remontem klatek schodowych w budynku przy ul. Legnickiej 130-140 we Wrocławiu.

Prosimy o zabranie z klatki kwiatów, rowerów oraz innych przedmiotów oraz zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac, za utrudnienia  przepraszamy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” informuje, że z dniem 06.05.2024r. rozpoczyna się remont polegający na demontażu starego ocieplenia i montażu nowego na ścianie szczytowej budynku przy ul. Kłodnickiej 5 we Wrocławiu.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych robót, za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo

Zarząd SM "Gądów" zawiadamia , iż zwołuje w dniu 25 maja  2024 roku (sobota) o godz.10.00 , Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gądów".

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu , ul. Bulwar Ikara 19

Porządek obrad i inne załączniki znajdują się  w zakładce - Organy statutowe - Walne Zgromadzenie - 2024

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.62.2023.134.XXII.DBD z dnia 12.12.2023 r. zmianie uległy ceny i stawki opłat za ciepło. W załączniku skan pisma.

Opłata za moc zamówioną wzrasta miesięcznie o 3,39 %

Opłata za ciepło wzrasta miesięcznie o 4,48 %