Zgłoszenia awarii i usterek w godz. pracy S.M. "Gądów":  tel. 71 351-40-18

Zgłoszenie awarii lub innych zagrożeń zaistniałych po godzinach pracy Spółdzielni i w dniach wolnych od pracy:

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 71 348 53 14
Pogotowie Elektryczne 71 348 65 11
Pogotowie Energetyczne (Energia-Pro) 991
Pogotowie Cieplne 993
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Dźwigowe 71 351 39 66

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna  998
Komenda Policji Wrocław-Fabryczna   71 351 02 13
Straż Miejska   71 342 40 91